İnşaat Nemi Alma

İnşaat Nemi Alma yeni tamamlanmış inşaatlar yerleşmenin getirdiği en büyük sorunlardan birisi de betonun içerdiği yüksek nem ile karşı karşıya kalmak olmaktadır

İnşaat Nemi Alma

İnşaat Nemi Alma yeni tamamlanmış inşaatlara yerleşmenin getirdiği en büyük sorunlardan birisi de betonun içerdiği yüksek nem ile karşı karşıya kalmak olmaktadır.

Betonun imalatı aşamasında suya duyulan ihtiyaç onun donma aşamasının ardından atılması, uzaklaştırılması gereken bir noktaya ulaşmaktadır.

Bu nedenle inşaat nemi alma konusunda çözümler geliştirilmesi de kaçınılmaz bir teknolojik gelişme alanı olmuştur.

Gerçekten de son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde bu konu da teknolojinin ilgi alanına dâhil olmuş ve hızla bu konuda da çözümler bir biri ardına piyasaya sunulmuştur.

Değişik marka ve modelde çok sayıda cihaz bulmak ve aralarından seçim yapmak imkân dâhilindedir.

Bu modern cihazların tamamı ıslak beton nemi alma ve ıslak duvar nemi alma konusunda aynı mantıkla hareket eden bir sistem ile tasarlanmıştır.

Belli bir hacim içerisindeki havayı vakum etkisiyle soğuran cihazlar içerisindeki soğuk bir plaka ile havanın temas etmesini sağlar.

Bu soğuk plak ile temas eden su buharı aniden yoğunlaşır ve cihaz içerisinde bulunan hazneye oluşan suyun sızması sağlanır.

Anlık bir şekilde gerçekleşen bu işlem sonunda hava yeniden ortama iade edilir.

Böylelikle ardışık olarak tekrarlanan bu döngü neticesinde ortamdaki havada mevcut olan su buharı başka bir ifade ile rutubet cihazın haznesinde depolanarak dışarı atılmış ve uzaklaştırılmış olur.

Sistemin bina içerisindeki her tür ortamda aynı şekilde etki gösterdiği ve ıslak tavan nemi alma konusunda da çalışma prensibinin aynı olduğunu yeniden ifade etmeye gerek yoktur.

Havadaki bağıl nemim oranı düştükçe beton bileşiminde yer alan su daha kolay buharlaşmakta, buharlaşan su cihaz tarafından ortamdan alınmaktadır.

Bir süre sonra beton içerisinde yer alan suyun giderek azalması ve en sonunda tamamen bitmesi ile inşaat nem alma cihazı açısından beklenen ve hedeflenen başarının sağlanmış olması sonucu ortaya çıkmış olacaktır.

Modern teknolojinin ürünü olan bu cihazlar sayesinde kış aylarında bile binaların tamamen kuruması ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir hale gelmesi sağlanabilmektedir.

İnşaat nemi alma konusu aslında hiç de hafife alınmaması gereken ve hatta son derece ciddiyetle yaklaşılması gereke bir konudur.

Rutubetin neden olduğu veya tetiklediği bilinen ve tıp çevrelerince ortaya konulan o kadar çok hastalık vardır ki bunların her biri bir insanda büyük sıkıntılara sebep olabilmektedir.

Bebeklerin, hastaların ve yaşlıların ikamet edeceği bir mekândan rutubetin uzaklaştırılması son derece önemli ve hatta zorunlu bir meseledir.

Aksi halde telafisi imkânsız zararların oluşmasından kaçınmak mümkün olmayacaktır.

İkamet edilecek mekânlarda inşaat nemi alma konusunda edinilecek cihazların seçimi açısından doğru bir hesaplama yapılması önemlidir.

Ortamdaki hacim ve nem düzeyi ile doğru orantılı bir modeli tercih etmek sağlanacak başarıyı doğrudan etkileyen bir faktördür.

Aksi halde boşuna harcama yapmış olmak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.

Gereğinden fazla bir kapasiteyi tercih etmek nasıl ki fazladan ödeme yapmak anlamına gelirse, yetersiz kapasiteye ödenecek para da en az o kadar lüzumsuz bir ödeme yapmış olma sonucunu doğurur.

Bu nedenle doğru cihazı seçme noktasında satıcı ile iyi iletişim kurmak ve ihtiyaç duyulan cihazı doğru belirlemek gerekir.

#inşaatnemialma #inşaatnemalma #inşaatnemalmakurutma